Telefonisch een contract aangaan – telemarketing

Heeft u via telemarketing wel eens een overeenkomst gesloten? U kent het wel, u wordt gebeld met een interessant aanbod en u hoeft alleen een bandje in te spreken voor de totstandkoming van een overeenkomst. Maar wat zijn nu de rechten en plichten van u als consument in dergelijke gevallen.

Geldt het “ja” zeggen via de telefoon als een overeenkomst?

Indien u “ja” zegt op een aanbod dat u telefonisch is gedaan, dan heeft u in de meeste gevallen een overeenkomst gesloten. Dit houdt dan in dat u aan rechten en plichten aangaande deze overeenkomst vast zit.

In sommige gevallen maakt de wet een uitzondering en is het enkel akkoord gaan met de overeenkomst via de telefoon niet genoeg. In een dergelijk geval is de overeenkomst pas rechtsgeldig wanneer u als consument schriftelijk hebt ingestemd met het aanbod. Praktisch gezien houdt dit in dat de aanbieder u een schriftelijk contract moet toezenden welke u ondertekend retour zendt. Een andere manier is dat van u verwacht wordt dat u uw akkoord via e-mail bekend maakt aan de aanbieder.

In welke gevallen is schriftelijk instemmen vereist wil een overeenkomst tot stand komen?

Een consument moet schriftelijk instemmen als u ingaat op een aanbod voor:

–          het geregeld leveren van diensten (bijvoorbeeld een telefoonabonnement of een contract met een glazenwasser die iedere maand uw ramen komt wassen);

–          het geregeld leveren van energie, gas, water of stadsverwarming.

De wetgever heeft wel een aantal uitzonderingen bepaald wanneer de schriftelijke toestemming niet is vereist.

> Indien u al een overeenkomst heeft met de ondernemer die u belt, dan hoeft u niet (nogmaals) schriftelijk in te stemmen voor:

*Het verlengen van een overeenkomst. Hebt u bijvoorbeeld een jaarcontract met een energiebedrijf? En belt het energiebedrijf u om het contract met een jaar te verlengen? Als u ja zegt verlengt u uw contract en is dit dus een geldige overeenkomst

*Het vernieuwen van een overeenkomst. Hebt u bijvoorbeeld een telefoonabonnement? En belt de telecomaanbieder met het aanbod om er een internetbundel bij te nemen? Als u ja zegt op het aanbod sluit u een internetbundel af. En is die overeenkomst dus geldig, ook al hebt u niet getekend.

> Indien het een eenmalige dienst betreft. Wordt u gebeld met een aanbod om eenmalig een dienst te leveren? Bijvoorbeeld een schoorsteenveger die maar één keer uw schoorsteen wil komen vegen? Dan sluit u al een overeenkomst als u aan de telefoon alleen ja zegt.

Conclusie

Indien u telefonisch wordt benaderd met een aanbieding komt niet altijd een overeenkomst tot stand indien u “ja” moet zeggen terwijl het gesprek wordt opgenomen.

Wordt u bijvoorbeeld gebeld voor een telefoonabonnement of een abonnement voor een sportschool, of wordt u gebeld voor levering van energie, water of stadsverwarming. Dan dient de aanbieder u het contract (en alle informatie die erbij hoort) toe te sturen indien u interesse heeft in de aanbieding. De overeenkomst komt pas tot stand zodra u schriftelijk instemt met de overeenkomst.

Indien u besluit om niet in te stemmen is er geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. U hebt geen overeenkomst en u hoeft dus ook niet te betalen.

© Dennis Guldemond Juridisch Adviesbureau 2023 | Design