MODERNISERING KANSSPELBELEID – LAS VEGAS IN NEDERLAND?

Holland Casino is momenteel de enige legale aanbieder van casinospelen in Nederland met tafelspelen, met de Staat als enig aandeelhouder. Omdat het staatsaandeelhouderschap en beperking van het aantal aanbieders niet nodig zijn om de kansspeldoelstellingen te realiseren, wordt Holland Casino in 2017 geprivatiseerd en worden er nieuwe aanbieders toegelaten. Daartoe wordt het huidige Holland Casino met 14 vestigingen gesplitst en verkocht. Holland Casino wordt verkocht als groep van 10 vestigingen onder de naam Holland Casino en 4 vestigingen worden afzonderlijk verkocht aan andere nieuwe aanbieders. Daarnaast worden er 2 vergunningen voor nieuwe vestigingen verleend, waardoor Nederland vanaf 2017 mogelijk 16 casino’s heeft. Aldus het kabinet op haar website. Brengt deze aanstaande wetswijziging met zich mee dat in Nederland een tweede Las Vegas kan ontstaan?

Einde monopolie

De Staat heeft de monopolie met Holland Casino gecreëerd om haar doelstellingen betreffende kansspelen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en deze markt te kunnen reguleren.
De hoofddoelstellingen van de Staat zijn:

 

– voorkomen van kansspelverslaving;
– beschermen van de consument;
– en het tegengaan van fraude en criminaliteit.

De huidige regering ziet het aanbieden van kansspelen niet als een kerntaak van de Staat en zij is ervan overtuigd dat de doelstellingen van het kansspelbeleid evengoed kunnen worden gerealiseerd in een strikt gereguleerd regime waarin private casinoaanbieders naast elkaar opereren. De ‘ontwerp toelichting’ vermeldt dat het toelaten van nieuwe aanbieders beter op de wensen van de consumenten afgesteld kansspelaanbod mogelijk maakt, waardoor de bestaande vraag naar casinospelen optimaal kan worden gekanaliseerd naar het legale, verantwoorde, betrouwbare en controleerbare aanbod. Dit wetsvoorstel strekt ertoe het huidige overheidsmonopolie op de speelcasinomarkt op te heffen en de privatisering van de (semi-)staatsdeelneming Holland Casino mogelijk te maken.

Ten eerste wordt voorgesteld om het maximum aantal te verlenen vergunningen vast te stellen op zestien (momenteel zijn veertien vergunningen verleend). Deze beperkte uitbreiding lijkt geen drastische maatregel, maar hier is voor gekozen om de markt beheersbaar te houden. Ten tweede dient Holland Casino vier vergunningen in te leveren, waardoor er meer ruimte mogelijk wordt gemaakt voor nieuwkomers. In totaal zullen dan zes vergunningen ‘vrij komen’ voor nieuwkomers.

Een andere beperking, naast het aantal vergunningen, met dit nieuwe wetsvoorstel is dat er sprake moet zijn van geografische spreiding van het aanbod van speelcasino’s. Voorgesteld wordt Nederland onder te verdelen in vijf regio’s:

regio Noord (provincies Friesland, Groningen en Drenthe);
regio Noord-West (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht);
regio Zuid-West (provincies Zuid-Holland en Zeeland);
regio Oost (provincies Overijssel en Gelderland);
regio Zuid-Oost (provincies Noord-Brabant en Limburg).

Het aantal vergunningen per regio wordt bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder de bevolkingsomvang en verwachte bevolkingsgroei, de bevolkingsdichtheid en de (consumenten)vraag naar casinospelen. Gelet op deze factoren wordt uitgegaan van de volgende verdeling:

regio Noord : 2 vergunningen;
regio Noord-West : 4 vergunningen;
regio Zuid-West : 3 vergunningen;
regio Oost : 3 vergunningen;
regio Zuid-Oost : 4 vergunningen.

De vrijgekomen vergunningen zullen op een transparante en non-discriminatoire wijze worden verleend. In het wetsvoorstel is gekozen voor de methode van een veiling. Partijen die mee willen bieden tijden de veiling zullen aan vooraf gestelde voorwaarden moeten voldoen, deze voorwaarden worden in lagere regelgeving nader uitgewerkt.
De geldigheidsduur van een vergunning zal waarschijnlijk vijftien jaar worden. Met dit tijdsbestek komt de speelcasinomarkt niet te lang op slot te staan en hebben geïnteresseerde partijen voldoende de tijd om hun investering terug te verdienen. Tevens is aan de vergunningen een ingebruiknemingsverbinding verbonden, welke inhoudt dat binnen twee jaar na het verkrijgen van de vergunning het casinobedrijf operationeel moet zijn.

Spelaanbod

In het nieuwe speelcasinoregime wordt onder speelcasiono verstaan:

“een voor het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven vaste inrichting, waar gelegenheid wordt gegeven tot deelname aan gemeenschappelijk beoefende kansspelen, en waar speelautomaten kunnen worden geëxploiteerd.”

In de regel wordt in speelcasino’s gelegenheid gegeven tot deelname aan tafelspelen (zoals roulette, poker en black jack) en aan speelautomaten (kansspelautomaten en behendigheidsautomaten). Speelcasino’s moeten echter worden onderscheiden van amusementscentra of speelautomatenhallen, waar uitsluitend speelautomaten staan opgesteld en waarvoor vergunning op gemeentelijk niveau wordt verleend. De mogelijkheid om tafelspelen aan te bieden is een wezenskenmerk van een speelcasino. Een speelcasino dat geen tafelspelen aanbiedt, kan dan ook niet worden aangemerkt als een speelcasino, maar lijkt daarentegen veel meer op een speelhal. In lagere regelgeving zal een minimumaanbod van dit type kansspelen worden vastgesteld.

In het nieuwe casinoregime zal vergunninghouders, meer dan nu het geval is bij Holland Casino, ruimte worden geboden voor het ontplooien van ‘andere’ activiteiten (dan de hoofdactiviteit: het gelegenheid geven tot deelname aan gezamenlijk beoefende kansspelen en speelautomaten). Uitgangspunt is dat vergunninghouders naast casinospelen ook andersoortige bedrijfsactiviteiten kunnen ontplooien, zolang die activiteiten niet van dien aard zijn dat zij een goede en betrouwbare exploitatie van casinospelen onmogelijk maken. Niet is immers in te zien waarom private vergunninghouders, in tegenstelling tot het huidige Holland Casino, de mogelijkheid zou worden ontzegd om buiten de toegangspoort van het casino bijvoorbeeld een hotel, een conferentieoord of nachtclub te exploiteren (mits zij daartoe uiteraard over alle relevante vergunningen beschikken).

Is een tweede Las Vegas in Nederland mogelijk?

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk voor casino’s om meer nevenactiviteiten te verrichten naast het aanbieden van tafelspelen en overige casinospelen. De eerste gedachte wat bij menig één opkomt zijn dan de welbekende casino-resorts zoals men kent van Las Vegas. Eigenlijk kan men dan beter spreken over hotels met een aanbod van casinospelen en entertainment.
Met dit wetsvoorstel is het dan ook mogelijk om een ‘Las Vegas Like’ casinobedrijf op te richten in Nederland. Maar dit wetsvoorstel omvat ook beperkingen.

De belangrijkste beperkingen zijn het aantal casinovergunningen en de geografische verdeling betreffende de spreiding van de casino’s. In beginsel zullen in heel Nederland zestien vergunningen worden verleend ten behoeve van het exploiteren van een casino. En hier komt de beperking bij dat de exploitatie van casino’s over heel Nederland moet worden verdeeld.
Een tweede Las Vegas in Nederland is, in de zin van één stad met een ontelbare schat aan casino’s en entertainment, dan ook niet mogelijk. Maar dat mogelijk bekende casino’s uit Las Vegas een soortgelijk bedrijf in Nederland zullen opzetten lijkt mijns inziens een feit met dit wetsvoorstel.

Born: overheid.nl

© Dennis Guldemond Juridisch Adviesbureau 2023 | Design