Werknemers met flexibele contracten (flexwerkers) worden vanaf 2015 beter beschermd

Werknemers met flexibele contracten zijn altijd de buitenbeentjes (geweest) in het arbeidsrecht. De werkgevers wisten precies wat ze moesten doen, of juist niet doen, om niet gebonden te raken aan deze tijdelijke werknemers. Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt de rechtspositie van de flexwerkers verbeterd.

Het eerste wat in het oog springt is dat flexwerkers op grond van de Wet Werk en Zekerheid recht hebben op een ontslagvergoeding als ze minstens 2 jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever.

Ook krijgen flexwerkers eerder recht op een vast contract. Op grond van de Wet Werk en Zekerheid mag een tijdelijk contract maximaal twee keer worden verlengd. En de werkgever mag een flexwerker maximaal twee jaar aaneengesloten met tijdelijke contracten in dienst hebben. In geval van aan vierde contract, of na twee aangesloten jaren, gaat het tijdelijke contract van de flexwerker automatisch over in een vast contract.

Werkgevers krijgen tevens meer restricties in het opnemen van proeftijd in de contracten van flexwerkers. Gaat een werkgever een contract voor zes maanden of korter aan met een flexwerker, dan mag er geen proeftijd overeengekomen worden. In de overige contracten tussen werkgever en flexwerker (zes maanden tot en met twee jaar) is de maximale proeftijd een maand.
Tevens mag de werkgever alleen bij het eerste contract, indien het een contract tussen de zes maanden en twee jaar betreft, van de flexwerker een proeftijd aangaan, niet bij de verlenging daarvan!

Bron en voor meer informatie klik hier.

© Dennis Guldemond Juridisch Adviesbureau 2023 | Design